LỊCH KHỞI HÀNH ỔN ĐỊNH CẢ NĂM + LỊCH KHỎI HÀNH TẾT ÂM LỊCH NĂM 2021

Nơi đến

  • Title
  • Số lượng
  • Đơn giá
  • Tổng giá
  • Default Title
  • 0₫
  • 0₫
Tổng tiền

Hành trình

Khởi hành

Thu về (vnd)

Tết Dương & Âm lịch 2021

Mộc châu

2 ngày 1 đêm hoặc Mai Châu- Mộc Châu 2n 1 đêm

Chạy hàng thứ 7 hàng tuần giá áp dung bắt đàu từ tháng 11/2020- hết tháng 12/2020

 

Tự túc vé

Ngủ dorm: 920.000

Ngủ kstc: 1020.000

Ngủ 2 sao: 1.120.000

Ngủ ks 3 sao:1.020.000

Ngủ 4 sao:1.370.000

Tết dương lịch: 1/1/2021, 2/1/2021( giá không tăng)

Ngủ dorm: 920.000

Ngủ kstc: 1020.000

Ngủ 2 sao: 1.120.000

Ngủ ks 3 sao:1.020.000

Ngủ 4 sao:1.370.000

Tết âm lịch: 50.000vnd/ khách

13/2/2021,14/2/2021,15/2/2021

Ứng với các ngày âm lịch

 2/1/2021,3/1/2021,4/1/2021,5/1/2021

Mai Châu - Mộc Châu- chợ Pà Cò - hoa đào, hoa mận, hoa mơ 3n2đ

Chỉ chạy chương trình 3 ngày 2 đêm vào dịp tết dương lịch( bao gồm vé thác giải yếm, động mộc hương

Ngủ Bản: 1.450.000

Ngủ kstc: 1.650.000

Ngủ ks 2 sao: 1.750.000

Ngủ ks 3 sao: 1.850.000

Ngủ ks 4 sao:2.350.000

tết dương lịch

1/1/2021 về 3/1/2021

Hà Giang - Nho Quế

2 ngày 3 đêm

Hàng ngày

Ngủ ks 1-2 sao: 2.550.000

Hàng ngày

Hà Giang - Lũng Cú

3 ngày 2 đêm

Thứ 6 hàng tuần

Ngủ kstc: 2.150.000

Ngủ ks 2 sao:2.250.000

Ngủ ks 3 sao: 2.450.000

Tết Dương lịch: 1/1/2021 về 3/1/2021: ko tăng giá

Tết âm lịch: tăng 50.000vnd/ khách

13/2/2021,14/2/2021

Ứng với các ngày âm lịch

 2/1/2021,3/1/2021

Hồ Ba Bể - Bản Giốc

3 ngày 2 đêm

Thứ 6 hàng tuần

KS 2 sao Cao Bằng: 1.200.000

KS 3 sao Cao Bằng: 2.400.000

Tết Dương lịch: 1/1/2021 về 3/1/2021

 

Tết âm lịch: tăng 50.000vnd/ khách

13/2/2021,14/2/2021

Ứng với các ngày âm lịch

 2/1/2021,3/1/2021

Mù Căng Chải - Trạm Tấu 3n2đ

THư 6  hàng tuần

Ngủ bản: 1.990.000

NGủ khách sạn: 2.250.0000

Tết Dương lịch: 1/1/2021 về 3/1/2021

 

Tết âm lịch: tăng 50.000vnd/ khách

13/2/2021,14/2/2021

Ứng với các ngày âm lịch

 2/1/2021,3/1/2021

Vòng cũng đông bắc 4n3đ

Thứ 4 hàng tuần

Hà Giang-Sông nho quế- Cao Bằng( tự túc sông nho quế)

ngủ kstc: 4.850.000

Ngủ khách sạn 2+3 sao: 4.950.000

Tết Dương lịch: 30/12/2020

Tết âm lịch:  tăng 100.000vnd

13/2/2021 DL - ứng âm lịch: 2/1/2021

Vòng Cung Đông Băc số 1

5 ngày 4 đêm

Thứ 4 hàng tuần

Hà Giang-Sông nho quế- Cao Bằng - Bắc Cạn( tự túc sông nho quế)

Ngủ kstc: 5000.000

Ngủ ks 2 sao + 3 sao:5.500.000

Tết Dương lịch: 30/12/2020

Tết âm lịch:  tăng 100.000vnd

13/2/2021 DL - ứng âm lịch: 2/1/2021

Vòng cung Tây bắc 4n3đ

Thứ 4 hàng tuần

Mai Châu - Mộc Châu - Điện Biên - Lai Châu - cầu kính - ( cầu kính và fan tự túc)

Ngủ khách sạn 3 sao: 5000.000

Tết Dương lịch: 30/12/2020

Tết âm lịch:  tăng 100.000vnd

13/2/2021 DL - ứng âm lịch: 2/1/2021

Vòng Cung Tây Băc số 1

5 ngày 4 đêm

Thứ 4 hàng tuần

Mai Châu - Mộc Châu - Điện Biên - Lai Châu - cầu kính - sapa ( cầu kính và fan tự túc)

Ngủ khách sạn 3 sao: 5.500.000

Tết Dương lịch: 30/12/2020

Tết âm lịch:  tăng 100.000vnd

13/2/2021 DL - ứng âm lịch: 2/1/2021